Analytische therapie - Gemma Denteneer

“Op zoek naar de wortels van je bestaan.”

Waarom?

Jouw levensloop, de mensen die daarin een rol speelden, de opvattingen die je hebt meegekregen en de impact daarvan hebben je geholpen om je talenten te benutten. Maar ze hebben er ook voor gezorgd dat je aanpassings- en overlevingsmechanismen hebt ontwikkeld. Als die niet meer voldoen en je steeds weer geconfronteerd wordt met terugkerende vragen of fysieke en/of psychische klachten, kan dat leiden tot negativiteit, of een gevoel van innerlijke leegte. Je bent dan te ver afgedwaald van je eigen, unieke kern. Daarin ligt je natuur en die laat zich uiteindelijk niet meer wegduwen of omzeilen. Ik vergelijk dat met de natuur om ons heen; de knoppen van de bomen die in bloei moeten uitbarsten of een rups die zich in eigen tijd en tempo tot vlinder ontpopt. De gedachte dat ook jij vrijelijk ‘de persoon mag worden die je bent’, kan jouw zoektocht ontketenen op weg naar een herijking.

Waartoe?

Het resultaat van een dergelijk individuatieproces is de ontwikkeling van je ik-kracht, waarmee je ontdekkingen over jezelf en het leven op een gezonde manier kunt integreren in je dagelijkse doen en laten. Het brengt je in balans, via het proces van (h)erkenning, acceptatie en integratie. Samen met mij creëer je zo, vanuit je eigen essentie, een nieuw perspectief. Het is niet altijd een gemakkelijke weg om te bewandelen, maar wel een uitdagende en bevrijdende die zeer de moeite waard is. De natuur kun je niet sturen of controleren. Die kun je niet onderdrukken. Maar je kunt er wel voor openstaan, leren luisteren naar wat ze te zeggen heeft.

 

Nieuwsgierig naar triggers?

Of wil je meer weten? neem gerust contact met me op.