Coaching - Gemma Denteneer

Individueel:

“Ik voel weerstand, ben moe en mijn zin in het werk wordt steeds minder; wat blokkeert me en hoe zou ik mijn energie weer terug kunnen krijgen?”
“Ik wil graag een nieuwe uitdaging aan. Wat is de volgende stap in mijn ontwikkeling?”

Benieuwd naar mijn aanpak?
Als coach faciliteer ik beweging. We onderzoeken het terugkerend patroon dat achter de vraag ligt. Al werkend ontstaat zicht op jouw gedrag en het waarom van je handelen. Het effect is dat je (de verdrongen) delen niet meer op een ander hoeft te projecteren. Door ze te integreren in jezelf en in contact te komen met je eigen natuur, ontstaat vaste grond onder de voeten. Je creëert ruimte voor jezelf en daarmee voor de ander. Bij iedere vraag werk ik met jouw ervaring en beleving. Daarnaast gebruik ik verrassende opdrachten en inspiratiebronnen; zij geven input aan vernieuwd ontwikkelperspectief.

Teams:

“De communicatie en samenwerking binnen ons team loopt niet, we werken met elkaar samen op basis van vooronderstellingen en aannames. Communicatie is niet open, we houden allerlei patronen in stand. Die willen we verlaten, maar hoe?” 

Benieuwd naar mijn aanpak?

Wanneer je jezelf en de ander beter leert kennen, ontstaat ruimte. Ieders persoonlijke kracht kan en mag dan zichtbaarder worden. De bundeling van die krachten leidt tot diversiteit en synergie. Naar aanleiding van de vraag over stokkende communicatie en samenwerking zeg ik: “Het is tijd om elkaar te ont-moeten.” Met opréchte nieuwsgierigheid samen ontdekken wat er nu eigenlijk speelt. Dat kan soms met humor en dan weer confronterend gebeuren. Iedereen komt aan bod, kan zijn verhaal doen. Afhankelijk van het vraagstuk kunnen individuele en gezamenlijke gesprekken elkaar afwisselen. On the job of juist buiten de organisatie. Het doel is dat je als teamlid jezelf en je reactiepatronen beter leert begrijpen. Wat is de intentie van gedrag en wat is het effect op mijn collega’s? Zo leer je elkaar beter begrijpen en kun je als team hernieuwd de krachten bundelen voor een succesvolle samenwerking.

Intervisie:

“We willen graag intervisie om te leren met en van elkaar.” 
“Onze intervisiegroep bestaat al enige tijd, we hebben zin in vernieuwing, wil je een tijdje meelopen?

Benieuwd naar mijn aanpak?
Ik geloof in ‘leerling zijn’, je verwonderen, je verbazen. Zo kom je via de ander, jezelf nabij. Mensen denken vaak dat bestaande intervisiegroepen bijna ‘vanzelf’ draaien. Maar het blijft een uitdaging om steeds op een andere manier met vraagstukken aan de slag te gaan. De vraagsteller krijgt inzicht in de context die aanleiding is voor de vraag. We gaan op zoek naar (on)bewuste krachten die aan het werk zijn bij de casusinbrenger. Zo leidt bewustwording tot inzichten en hernieuwde handelswijzen in de dagelijkse praktijk. En als groep ervaar je dat, ondanks dat de vraagsteller centraal staat, uiteindelijk iedereen leert via de ander. Zo kan intervisie écht inspireren!