Kwaliteitsborging Analytische Therapie

Om mijn kwaliteit binnen de Analytische therapie te waarborgen ben ik:

  • lid van de Jungiaanse Vereniging van Analytisch Therapeuten Nederland (www.JVATN.nl), registratienummer 13017.
  • Aangesloten bij de het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg (RBCZ) licentie nr. 170814R.
  • Aangesloten bij de geschillencommissie voor complementaire en alternatieve geneeswijzen (SCAG) die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WkkGZ) uitvoert.

Voor een aantal zorgverzekeraars is bovenstaande aanleiding om analytische therapie (gedeeltelijk) te vergoeden. AGB Code Therapeut: 90102299. AGB Praktijkcode: 90061763.

Als therapeut ben ik mij gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), en de algemene verordening Persoonsgegevens (AVG).

Voor verdere informatie zie Privacy en Algemene voorwaarden

Logo-TCZ