Kwaliteitsborging Analytische Therapie

Om mijn kwaliteit binnen de Analytische therapie te waarborgen ben ik:

  • lid van de Vereniging van Integraal Therapeuten (www.vit-therapeuten.nl)
  • Betrokken bij de alumnivereniging JVATN (Jungiaanse Vereniging van Analytisch Therapeuten Nederland (www.JVATN.nl).
  • Aangesloten bij de het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg (RBCZ).
  • Aangesloten bij de geschillencommissie voor complementaire en alternatieve geneeswijzen (SCAG) die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (WkkGZ) uitvoert.

Voor een aantal zorgverzekeraars is bovenstaande aanleiding om analytische therapie (gedeeltelijk) te vergoeden. AGB Code Therapeut en AGB Praktijkcode op te vragen bij Gemma Denteneer.

Als therapeut ben ik mij gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), en de algemene verordening Persoonsgegevens (AVG). Indien ik samen met de cliënt bij evt geschillen niet tot een oplossing kan komen, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de JVATN.

Voor verdere informatie zie Privacy en Algemene voorwaarden

 

Logo-TCZ