Leiderschap - Gemma Denteneer

Reflectie en bezinning:

“Ik wil graag aandacht en tijd nemen voor mezelf, soms ook samen met collega’s. Mijmeren, zorgen uitspreken en elkaar beter leren kennen. Zodat we onze zakelijke doelen halen met aandacht voor het welbevinden van onze mensen.” 

Benieuwd naar mijn aanpak?
Mijn bijdrage komt vanuit mijn overtuiging dat bezinnen, tijd, rust en ruimte nemen belangrijke leiderschapsvoorwaarden zijn. Een deel van die tijd en ruimte gebruik ik graag voor onder meer het stellen van oprechte, verdiepende vragen en voor het herijken van vooronderstellingen die er leven. De inspiratie die dit oplevert, maakt antwoorden zichtbaar die richting geven en nodig zijn voor behoud van een gezonde organisatie met gezonde en gemotiveerde medewerkers.

Co-leiderschap

“Ik ben nieuw in deze leidinggevende functie; ik merk dat mensen moeten wennen, angstig zijn, terwijl ze op zich wel openstaan voor het nieuwe. Wil je me individueel coachen, maar ook in de dagelijkse praktijk meelopen en de functie van bruggenbouwer vervullen?”

Benieuwd naar mijn aanpak?

Ik check of er bij alle partijen commitment is en ik maak duidelijk dat mijn rol neutraal is. Mensen kunnen bij mij hun hart luchten, ambities duidelijk maken, angsten delen. Soms gezamenlijk, soms individueel. Mijn rol is er een van verbinding, het doel is om een gezamenlijk gedragen toekomstperspectief te creëren. Daarbij heeft iedereen, individueel op basis van eigen kracht, een plek in het geheel, waar uiteindelijk jij als leidinggevende de bruggenbouwer wordt.

Sparringspartner op de werkvloer:

“We willen graag structurele aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Graag in een veilige context, in de vorm van een onafhankelijke coach.” 

Benieuwd naar mijn aanpak?

Voor diverse organisaties ben ik een vaste coach en sparringpartner. Soms giet ik dat in de vorm van inloopmiddagen waarop ik met regelmaat alle medewerkers zie. Zij kunnen met mij sparren over persoonlijke vraagstukken. Dat levert concrete acties op, waarmee ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen professionalisering en welbevinden. De opdrachtgever creëert en faciliteert op deze manier veiligheid en vertrouwen. Zo bouw ook ik als externe kracht mee aan een gezonde en transparante organisatie.

Organisatieontwikkeling:

“Er heerst spanning in onze organisatie, die te maken heeft met angst, controle en oude patronen. Hoe vinden we uit wat ons belemmert en wat ons vitaliteit geeft? Alleen zo vinden we een toekomstbeeld waar we allemaal naartoe willen groeien.” 

Benieuwd naar mijn aanpak?
Soms functioneert een organisatie als een gemeenschap waar goed contact is, waarin mensen worden gezien en waarin zowel positieve als negatieve zaken mogen bestaan. In andere organisaties is het meer een kwestie van overleven, zitten mensen op eilandjes en bieden strakke resultaten en doelen nog een beetje houvast. Via individuele of (kleine) groepsgesprekken ontdek ik welke patronen en belevingen de werksfeer positief en negatief beïnvloeden. Uiteindelijk gaat het erom dat hieruit heldere beelden ontstaan, uitmondend in gezamenlijk gedragen plannen en vooral acties waarmee iedereen naar het gewenste toekomstperspectief kan toewerken.