Leiderschap - Gemma Denteneer

“Leiderschap en organisatieontwikkeling, onlosmakelijk verbonden.” 

Bij mij resoneert natuurlijk leiderschap. Aandacht voor de natuur, voor alles wat is, voor binnen en buiten en de verbinding daartussen. Leiderschap is voor mij ‘kleur bekennen’; dé drijvende kracht achter organisatieontwikkeling.

Ik gebruik graag de metafoor van de ijsberg. Boven water bevindt zich datgene wat zichtbaar is en gezien mag worden; de cultuur. Onder water leeft datgene wat niet zichtbaar is of niet zichtbaar mag worden; angsten, blokkades, maar ook talenten. Nog dieper onder het wateroppervlak zit de natuur, de unieke aansturende kracht, de drijfveren van mens en organisatie. 

Mijn perspectief op leiderschap helpt om dat samenspel inzichtelijk te maken. Zoals de ijsberg een geheel is, zo zijn de cultuur en natuur van mens en organisatie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik ga samen met mijn klanten graag de uitdaging aan om op zoek te gaan naar het totale krachtenveld. De vraag is dan: wat bindt ons eigenlijk in deze organisatie, wat is ons DNA? Mijn veronderstelling is dat je dat als organisatie alleen kunt uitzoeken wanneer je als mens verbinding hebt met je eigen (be)ziel(ing). Voor mij is dat de weg tot het ont-wikkelen van natuurlijk leiderschap. In staat zijn om enerzijds daadkrachtig richting te geven en anderzijds vertrouwen en veiligheid te bieden om talenten en initiatief de ruimte te geven. Zo gaan professionaliteit, persoonlijke ontwikkeling en werkplezier hand in hand. 

Nieuwsgierig naar triggers?

Of wil je meer weten? neem gerust contact met me op.