“Iedere dag een leerling zijn, al lopend stippelt het pad zich als vanzelf uit.”

Elke de Boer

Zin in een traject? Waardoor word jij geïnspireerd?

Van biografie tot perspectief      NIEUW

Bezield leiderschap      NIEUW 
Neem gerust contact op voor verdere informatie. 

Ontwikkeling van natuurlijk leiderschap
Hoe creëer je gezonde organisaties met voor ieder een plek in het geheel? Hoe kun jij de ontwikkeling van mensen verbinden aan het realiseren van het gewenste toekomstperspectief? Om de uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te kunnen bieden, is inzet van jouw leiderschapskracht onontbeerlijk.


Dit traject biedt zicht op jouw aandeel bij de totstandkoming van de huidige situatie. Wat is het effect van jouw gedrag op de ander? Waar inspireer en motiveer je? Waar werkt jouw gedrag blokkerend? Zo leer je jezelf beter kennen en daarmee ontstaat er ruimte om de ander te zien, los van jezelf. Je ontdekt de diversiteit aan vraagstukken, evenals de manier waarop je ermee kunt omgaan. In de juiste afstemming met je omgeving ga je doen wat écht nodig is om het toekomstperspectief te verzilveren en mensen in hun kracht te laten komen.

Tijdens het traject werken we onder meer met een C.A.D.T.®  intake. Verder wisselen groepsbijeenkomsten en individuele coachgesprekken elkaar af. Behalve dat je theoretische handvatten krijgt aangereikt, is er ook voldoende tijd om te reflecteren en je te laten inspireren via diverse werkvormen. Allemaal om te komen tot het antwoord op die cruciale vraag: Hoe wil jij vanuit jouw bezieling, vanuit jouw persoonlijke missie en visie bijdragen aan de toekomst van je organisatie en haar mensen?

Traject voor coaches
Via een doorleefde werkwijze in staat zijn om wat je leert door te geven in de praktijk; dat is waar dit traject je naartoe leidt. Coaching richt zich op bewustzijnsontwikkeling die leidt tot individuatie. Het individuatieproces kent diverse fasen. In iedere fase is een innerlijk krachtenspel aan het werk, gevoed door uiteenlopende vraagstukken. Soms zijn die gedragsmatig cognitief van aard. Soms hebben ze betrekking op het terugnemen van projecties of gaan ze over existentiële vraagstukken. Maar ze hebben gemeen dat ze allemaal bijdragen aan de zielswording en unieke creatiekracht van de mens. De sleutels voor dit wordingsproces liggen in het onbewuste. Daar waar de symbooltaal zich aandient. Deze beeldentaal kan in eerste instantie niet gedragsmatig cognitief worden verstaan en functioneert los van wilskracht.

In dit traject werken we met het universeel faseoverloop van het individuatieproces van de mens. Je leert het thema achter de vraag ontdekken. Als theoretisch kader dienen Jungiaanse begrippen zoals de werking van bewust en onbewust aansturende energieën, het ontstaan en inzetten van aanpassings- en overlevingsmechanismen, schaduwwerk en de uitdaging van de ‘moderne mens’. Als gespreksvorm gebruiken we de socratische dialoog, met daarbij aandacht voor het herkennen en verstaan van de symbooltaal. Om te onderzoeken hoe het krachtenveld in jezelf werkzaam is, gaan we aan de slag met beelden en kunstzinnige werkvormen. Zo leer je, via het doorleven van de werkwijze, om in de praktijk jouw kennis door te geven.

Zelfontwikkeling en plezier, wie wil dat niet?
De ontwikkeling van je kennis en vaardigheden geeft voldoende zekerheid om je werk naar behoren uit te voeren, maar je blijft leren. Mensen willen immers steeds geboeid en geïnspireerd blijven. In dit traject leer je jezelf én je collega’s beter kennen; hoe interessant en verrijkend kan dat zijn! Op deze manier maak je verbinding tussen professie, passie en plezier.

In dit traject reflecteer je, op je eigen aandeel én op jouw rol in relatie tot de ander. Een veelzijdig pakket waarin bezinning belangrijk is, waarin plek is voor veel humor en waarin inspiratie vanuit muziek, films en andere vormen van kunst een grote rol speelt. Daarmee wordt jouw perspectief breder en kunnen verwondering en vernieuwing een andere kijk geven op jezelf en de ander. Incompany leggen we de verbinding met de gewenste natuur en cultuur van de organisatie, waarbij dit hele traject ‘de mens’ centraal staat. Want uiteindelijk geldt misschien wel: wat is er meer dan wat er tussen mensen is?

Hoe jouw biografie tot leven komt.
Jouw biografie, jouw levensloop, de impact van ouders of opvoeders, het gezin waarin je bent grootgebracht, religie, docenten; er is zoveel diversiteit aan impact in een mensenleven! Daardoor ben je bepaalde talenten gaan benutten, maar heb je ook aanpassings- of overlevingsmechanismen ontwikkeld. Veel mensen ontdekken in zichzelf een groeiende nieuwsgierigheid naar de werking van deze mechanismen. Waar komt je gedrag uit voort? Wat is eigenlijk je aandrijvende kracht? Waarom reageer jij zo op de ander? Wat laat je graag zien in de buitenwereld en wat houd je liever verborgen in jouw eigen veilige binnenwereld? En… klopt dat eigenlijk wel? 

Kortom, ben jij ook nieuwsgierig hoe jouw biografie tot stand is gekomen? In dit traject brengen we jouw levensverhaal op een creatieve manier in beeld. Ben je eenmaal getriggerd, dan volgt er een onomkeerbaar proces van ontwaken, bewust worden en verhelderen. Deze bewustwording en verheldering kan leiden tot vernieuwde energie en kracht. We maken kennis met het gedachtegoed vanuit de dieptepsychologie. Met behulp van tussentijdse opdrachten, creatieve werkvormen en allerlei uitingen van kunst komt jouw biografie tot leven, met een knipoog naar de toekomst.